Winterlessen jeugd

Winterlessen jeugd 2018-2019

Ook tijdens de winterperiode kan je op TC De Hasselt terecht om je spelpeil op te krikken, je techniek aan te scherpen of zelfs voor het eerst op een balletje te leren slaan.

Op TC De Hasselt worden de jeugdlessen georganiseerd volgens de principes van het kids-tennis. In kids-tennis worden de jeugdspelers ingedeeld in kleuren volgens tenniservaring en leeftijd. Door middel van testjes kan er overgegaan worden naar een volgende kleur. Met je niveau evolueer je van kleur naar kleur en ook steeds naar een groter terrein. Zelfs de bal is aangepast aan je kleur. Verdere info op www.tennisvlaanderen.be/kidstennis.

De jeugdtennislessen worden gegeven op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag. Gezien het groeiend aantal lesnemers zullen ook enkele groepen op andere weekdagen tussen 17u en 19u les volgen (uiteraard volgens beschikbaarheid terreinen en uw mogelijkheden).

Voor de kleuren wit, blauw en rood kunnen er enkel groepslessen gevolgd worden. Hierbij wordt gestreefd naar groepjes van 4 in de mate van het mogelijke. De groepjes worden samengesteld door de coördinator van de lessen. Er kan geen rekening gehouden worden met bepaalde voorkeuren. Prijs verschilt naargelang het niveau en naargelang het gedeeltelijk of geheel in beslag nemen van een tennisveld. De kinderen van wit, blauw en rood kunnen al het materiaal van de club gebruiken.

Voor de kleuren oranje, groen en geel kan er gekozen worden voor het volgen van tennisles individueel of in groep met een bepaalde grootte. U geeft zelf de groepsgrootte aan en alle namen van de andere kinderen (indien groepsgrootte kleiner is dan 4) die mee in het groepje les volgen. Dit geeft u mee in het veld opmerkingen bij inschrijving. De coördinator van de lessen zorgt dat dit dan ingepast wordt in het globale lessenschema. Elk kind apart moet zich wel via de website inschrijven zodat we de juiste contactgegevens hebben. Van de kinderen van oranje, groen en geel wordt verwacht dat ze zelf een (aangepaste) tennisracket hebben.

De prijzen gelden voor een lessenreeks van 20 lessen. Didactisch materiaal, terrein, tennisballen etc. zijn inbegrepen in de prijs.

 KLEUR PRIJS GROEPSLES
 Wit  132 €
 Blauw (go & pro)  142 €
 Rood (go & pro)  158 €

Tarieven volgens groepsgrootte (voor een lessenreeks van 20 lessen):

Kleur  Per 4  Per 3  Per 2  Alleen
 Oranje  204 €  282 €  408 €  808 €
 Groen  204 €  282 €  408 €  808 €
 Geel  204 €  282 €  408 €  808 €

De jeugdlessen starten in de week van 1 oktober 2018 en eindigen op 31 maart 2019. Er worden 20 lessen gegeven.

Inschrijven kan enkel via Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be)

KINDERTOER en TIENERTOER

Tijdens de winterperiode organiseert TC De Hasselt 2 tornooien. Alle kinderen tot 12 jaar kunnen hier wedstrijdjes spelen tegen andere kinderen met een gelijkaardig niveau. Deelname aan deze tornooien is gratis voor de lesnemers en behoort tot het lessenpakket.

TENNIS VLAANDEREN-AANSLUITING

Opgelet !!!!!!! De tennislessen worden enkel aangeboden aan personen die aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen (vroeger VTV) (onze zomerleden en zomerlesnemers zijn dit allemaal). Met deze aansluiting ben je verzekerd tijdens de lessen. Indien je nog niet aangesloten bent bij Tennis Vlaanderen kan dit door 16 euro mee te storten met het lesgeld. U krijgt hiervoor een aparte betalingsopdracht.

NOG VRAGEN?

Indien u nog iets onduidelijk is, stuur dan je vraag via mail naar Mark Mommaers via winterlessen@tcdehasselt.be