Het bestuur

Het bestuur van TC De Hasselt bestaat uit de volgende leden :

Voorzitter dagelijks bestuur Jo Jacobs

Secretaris Truda Hermans

Boekhouding Peter Coppens

Penningmeester Nicole Ott

Voorzitter algemeen Bart Winters

Het dagelijks bestuur van TC De Hasselt bestaat uit de volgende leden :

Algemene coördinatie - Jo Jacobs

Administratie coördinator - Truda Hermans

Verantwoordelijke infrastructuur -  Bart Eggermont

Verantwoordelijke PR en communicatie - Peggy Boeykens

Jeugdcoördinator en Kidstennis verantwoordelijke - Annemie Van Breedam

Verantwoordelijke opleidingen en stages - Mark Mommaers

Verantwoordelijke competitie - Jef De Cock

Verantwoordelijke IT en padel - Harry Volkaert

Coördinator allerhande - Jelle Van Nieuwenhove